Nábor spoločensky

pozícia

Náborové oddelenie

Pracovné miesto

Počet náborov

Čas uvoľnenia

Zámorskí predajcovia

Požiadavky na nábor pre zahraničných predajcov

1. Otvorený, dobrý v komunikácii s ostatnými, s dobrým povedomím o službe.

2. Pochopiť testovacie a certifikačné odvetvie a podporovať testovanie a certifikáciu.

3. Skúsenosti s predajom, uprednostňuje sa zahraničná čínština.

4. Vitajte, aby ste sa k nám pripojili, naša spoločnosť vám poskytne platformu, ktorá vám poskytne lepší rozvoj.