Európska únia RoHS Cert

stručný úvod

RoHS je povinná norma stanovená legislatívou Európskej únie a jej úplný názov je smernica o nebezpečných látkach, ktorá obmedzuje používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Norma je formálne implementovaná od 1. júla 2006. Používa sa najmä na regulujú materiálové a procesné normy elektrických a elektronických produktov, aby boli priaznivejšie pre ľudské zdravie a ochranu životného prostredia. Cieľom normy je eliminovať olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyly a polybrómované difenylétery z elektrických a elektronických produktov.

core_icons8