Certifikát RoHS Európskej únie

stručný úvod

RoHS je povinná norma stanovená v právnych predpisoch Európskej únie a jej úplným názvom je smernica o nebezpečných látkach obmedzujúca použitie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Norma sa formálne zavádza od 1. júla 2006. Používa sa hlavne na regulujú materiálové a procesné normy elektrických a elektronických výrobkov tak, aby prispievali k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Cieľom tejto normy je vylúčiť z elektrických a elektronických výrobkov olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyly a polybrómované difenylétery.

core_icons8

<a href = ''>> a>
<a href = 'https: //en.live800.com'> živý chat a>