Kvalifikácia a Horner

 • CNAS Accreditation certificate Certifikát o akreditácii CNAS
 • CBTL authorization certificate CBTL autorizačný certifikát
 • Certificate of Acceptance Anbotek Osvedčenie o prijatí Anbotek
 • MiCOM Cert Revised Expiry Date 2023-Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd MiCOM Cert Revidovaný dátum vypršania platnosti 2023 – Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd
 • SAA qualification authorization Oprávnenie na kvalifikáciu SAA
 • Authorized by Hong Kong EMSD Schválené Hong Kong EMSD
 • German TUV-EMC authorization certificate Nemecký autorizačný certifikát TUV-EMC
 • Qualification certificate for inspection and appraisal of import and export commodities Osvedčenie o spôsobilosti na kontrolu a hodnotenie dovozných a vývozných komodít
 • Two integration management system evaluation certificate Certifikát hodnotenia dvoch systémov riadenia integrácie
 • Beijing car and home - third party laboratory accreditation certificate Peking auto a domov - certifikát o akreditácii laboratória tretej strany
 • UL Lighting Witness Authorization Qualification Kvalifikácia UL Lighting Witness
 • Italy NB1282 authorization Taliansko NB1282 autorizácia
 • Korea KTC Partner Certificate Kórejský certifikát KTC Partner
 • DGM Authorization Certificate Certifikát o autorizácii DGM
 • US CEC Energy Efficiency Authorization Certificate Certifikát energetickej účinnosti US CEC
 • CQC Subcontracted laboratory certificate Certifikát subdodávateľského laboratória CQC
 • CMA Accreditation Certification Certifikácia akreditácie CMA
 • CCC Desiganated Laboratory Certificate Certifikát určeného laboratória CCC
 • Global-mark Authorization Certificate Certifikát autorizácie globálnej značky
 • CPSC Laboratory Recognition Certificate Certifikát o uznaní laboratória CPSC
 • NVLAP Accreditation Certificate(EMC+RF) Certifikát o akreditácii NVLAP (EMC+RF)
 • VOP-026 EU Accreditation Certificate Certifikát o akreditácii EÚ VOP-026
 • High-Tech Enterprise Certificate Certifikát High-Tech Enterprise
 • Technology innovation fund for small and medium-sized technology-based enterprises Fond technologických inovácií pre malé a stredné podniky založené na technológiách
 • Canada IC recognition certificate Kanadský uznávací certifikát IC
 • FCC Accrediation FCC akreditácia

Osvedčenie o autorizácii

1

Certifikát o akreditácii CNAS CN

2

Certifikát o akreditácii CNAS EN

3

Kanadský uznávací certifikát IC

4

Certifikát autorizácie globálnej značky

5

Certifikácia akreditácie CMA

6

Certifikát o akreditácii EÚ VOP-026

7

Certifikát o uznaní laboratória CPSC

8

Certifikát High-Tech Enterprise

9

Certifikát energetickej účinnosti US CEC

10

Certifikát subdodávateľského laboratória CQC

11

Certifikát určeného laboratória CCC

12

Certifikát o autorizácii DGM

13

Certifikát o akreditácii NVLAP(EMC+RF)

14

Rozsah akreditácie NVLAP(EMC+RF)

15

Nemecký autorizačný certifikát TUV-EMC

16

Kvalifikácia UL Lighting Witness

17

Kórejský certifikát KTC Partner

18

Taliansko NB1282 autorizácia

19

Fond technologických inovácií pre malé a stredné podniky založené na technológiách

20

Schválené Hong Kong EMSD

21

FCC akreditácia

22

Oprávnenie na kvalifikáciu SAA

23

Osvedčenie o spôsobilosti na kontrolu a hodnotenie dovozných a vývozných komodít

24

CBTL autorizačný certifikát

25

Peking auto a domov - certifikát o akreditácii laboratória tretej strany

26

MiCOM Cert Revidovaný dátum vypršania platnosti 2023 – Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd

27

Osvedčenie o prijatí Anbotek

28

Dva certifikáty hodnotenia systému riadenia integrácie