Japan TELECOM Cert

stručný úvod

Rádiový zákon vyžaduje schválenie modelu (tj certifikáciu technickej zhody) špecifikovaného rádiového zariadenia. Certifikácia je povinná a certifikačný orgán je registrovaný certifikačný orgán uznaný MIC v určenej oblasti rádiových zariadení. TELEC (Telecom Engineering Center) je hlavným registrovaný certifikačný orgán pre certifikáciu zhody rádiových zariadení v Japonsku.

telecom